wz
zimní tárva

Fotografie:
Působivost obrazu je dosažena vhodným světlem, nebo úhlem pohledu. A právě o tom je fotografie....

koleje
NOVINKY | DISKUSE | SOUTĚŽ | REPORTÁŽ | FOTOKLUB | ČLENOVÉ | FOTOGRAFIE | HISTORIE

Stručná historie

Semilský fotoklub byl založen v květnu roku 1976 jako fotokroužek Kolora klubu v Semilech. Sdružoval ponejvíce jen pracovníky z národního podniku Kolora a většinou se jednalo o začátečníky teprve objevující kouzla a taje fotografického umění.

Fotokroužek o počtu asi 20ti členů vedl Karel Skalský za vydatné podpory Jaroslava Kocoura a Petry Mifkové. Pro členy byl uspořádán kurz fotografického minima, klubové fotosoutěže, promítání diapozitivů z různých fotografických výstav. Došlo k navázání spolupráce s fotokroužkem v Lomnici nad Pop.Členové fotokroužku fotografovali různé společenské akce postupně se zdokonalovali a účastnili se fotosoutěží.

V roce 1979 byl fotokroužek přijat do mapového okruhu Český ráj. Po dostavění kulturního domu v Semilech přešel roku 1980 fotokroužek pod JKP jako Fotoklub JKP Semily,kde měl i svoji fotokomoru. Členská základna se rozšířila o ostatní zájemce o fotografii ze Semil a blízkého okolí.Někteří však odpadli a tak se stav členů pohyboval mezi 15ti až 20ti lidmi.

Nejaktivnějšími fotografy v této době byli: Karel Bárta, který již měl za sebou 8 autorských výstav a několik mezinárodních fotosoutěží, dále Miroslav Koudelka a Tomáš Hyka. Členové fotoklubu se scházeli pravidelně 1x za 14dnů, pořádali se klubové soutěže (4-5x do roka), obesílali se mapové okruhy Český ráj, Podkrkonošský MO a několik ročníků Blatenské růže.Obesílali se vnitrostátní i mezinárodní fotosoutěže. Po roce 1990 nastal útlum v činnosti fotoklubu a postupně se snižovala členská základna.

Roku1998 se do fotoklubu přihlásilo několik mladých lidí a jejich zásluhou je opět fotoklub na vzestupu. Předsednictví fotoklubu předal v roce 2004 Karel Skalský Miroslavu Koudelkovi.